Stichting Vrienden van Pallas

Beleidsplan

De Stichting Vrienden van Pallas wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regelingen.

De Nederlandse vrijescholen maken deel uit van een wereldwijde beweging van vrijescholen die zich laat inspireren door de menskundige inzichten van Rudolf Steiner. De scholen voldoen aan de wettelijke criteria (zoals deze door de overheid worden gesteld) en hebben het basisarrangement of zijn op weg daar naar toe. De scholen committeren zich aan de kerndoelen basisonderwijs. Deze zijn voor de vrijescholen beschreven in de publicatie ‘Ik zie rond in de wereld ‘ (2006).