Stichting Vrienden van Pallas

Verantwoording

De bestuurders van de Stichting Vrienden van Pallas zijn onbezoldigd en ontvangen zo nodig een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Stichting Vrienden van Pallas is gestart op 1 januari 2014. Na afronding van ieder boekjaar zal Stichting Vrienden van Pallas verantwoording afleggen van de inkomsten en uitgaven.

Download hier de ANBI verantwoording 2022 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2021 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2020 (pdf) en het ANBI standaardformulier publicatieplicht 2020 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2019 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2018 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2017 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2016 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2015 (pdf)

Download hier de ANBI verantwoording 2014 (pdf)